Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling handelt Subrosa volgens de Meldcode Huiselijk Geweld www.meldcode.nl 

Onze producten

Nieuws, cases en referenties

''Ze weten goed een vertrouwensrelatie op te bouwen met een jeugdige en onderhouden korte lijntjes met ouders, de school, eventuele andere hulpverleners en de gemeente als opdrachtgever. Middels het stellen en bijstellen van doelen weten ze kwetsbare jeugdigen te begeleiden richting een toekomst met perspectief!''

Sherief Muktar
Consulent Jeugd CJG Westerkwartier

"Subrosa is zich ervan bewust dat ze opereren in een breder veld en onderhouden contact met betrokkenen rondom jongeren, waaronder de ouders."

Gerald Bonsema
leerplichtambtenaar gemeente Oldambt