Subrosa stopt op 31 maart 2024

Subrosa stopt op 31 maart 2024

woensdag 6 maart 2024

Beste lezer,

na bijna 30 jaar zorg te hebben geleverd in de noordelijke provincies, komt er een einde aan het verhaal van Subrosa.

Op 31 maart stoppen onze bedrijfsactiviteiten.

Donderdag 21 maart verlaten we het pand aan de Jeverweg in Groningen.

 

Subrosa dankt iedereen voor de prettige samenwerking de afgelopen decennia!

We zijn trots op de stappen die ‘onze’ jongeren hebben gezet in hun trajecten!

We zijn onze werkgever Roel Delies dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend.

We weten dat hij ook voor velen van jullie van belang is geweest en diepe indrukken heeft nagelaten.

We missen hem nog steeds.

 

We wensen iedereen alle goeds toe en een mooi toekomstperspectief! Daar hebben we ons met zijn allen steeds voor ingezet.

 

Team Subrosa

 

Na het afronden van de begeleidingen blijven we op de achtergrond nog bezig met de administratieve afhandeling, dit betekent dat we bereikbaar blijven.

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met Liesbet Montebovi  (06 40 88 21 93 of liesbet.montebovi@subrosa.eu)

 

 

 

 

Onze producten