Klachtenreglement

Klachtenreglement

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Subrosa                                                                   Klik hier voor de Flyer Klachtenregeling Subrosa

Wat te doen bij een klacht

  • Maak met de directeur een afspraak om over de klacht te praten. Neem indien van toepassing je ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) mee.
  • Bespreek de klacht met de directeur of medewerker op een rustig tijdstip.
  • Subrosa heeft een onafhankelijk klachtenadviseur, te weten H.F. ten Brinke, werkzaam bij CMO Groningen. Hij is bereikbaar via 050-577 01 01 of   h.tenbrinke@cmogroningen.nl
  • Voor het formeel indienen van een klacht kun je gebruik maken van het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg.
    Ons lidmaatschapsnummer is 5372

Vermeld hierbij:

◦ Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief,
◦ De naam, het adres en het telefoonnummer van Subrosa bv en het onderwerp van de klacht of de persoon over wie je een klacht indient,
◦ Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt,
◦ De reden waarom je hier een klacht over hebt,
◦ Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Als je liever niet via de site van Klachtenportaal Zorg een melding maakt kan je ze ook schrijven op onderstaand adres:
Westerstraat 117,
1601 AD Enkhuizen
Of je kunt een e-mail sturen naar: info@klachtenportaalzorg.nl

De externe klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Subrosa langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de directie. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen Subrosa en jij zouden kunnen verbeteren.

Je hoeft de verschillende stappen niet perse in bovengenoemde volgorde te volgen. Desgewenst mag je ook gelijk een klacht indienen. Het reglement van de klachtencommissie is onderdeel van deze procedure of vind je op onze website.

Wil je meer informatie?

Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen en hoe de klachtencommissie werkt.

Op de volgende link vind je hun Klachtenreglement terug:    Klachtenregelement KlachtenPortaal Zorg. Volg hierbij de klachtenprocedure van Jeugdwet en Wmo.

De brochure “Ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?” van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is te downloaden via www.igz.nl. Je kunt zoeken op ‘ontevreden’.

 

 

Onze producten

    Nieuws, cases en referenties