UWV

UWV

Subrosa Modulaire Re-integratie en Werkfit maken
Naast begeleiden en coachen van jongeren voert Subrosa de trajecten  Modulaire Re-integratie en Werkfit maken uit voor het UWV. De nadruk bij deze trajecten ligt vooral op belemmeringen weghalen en deelname vergroten.

Wat houdt Modulaire Re-integratie in?
De Modulaire Re-integratie van Subrosa is een traject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; dit kan zijn doordat je een arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering ontvangt van het UWV. Bij dit re-integratietraject gaan we kijken waar je belemmeringen liggen om te werken, fysiek of psychisch. We kijken hoe ze te verkleinen met als doel je (weer) te activeren. We gaan je  maatschappelijke deelname vergroten, door te zoeken naar activiteiten buitenshuis. Of door scholing te zoeken en/of bij scholing te ondersteunen.

Uit welke onderdelen bestaat het UWV Subrosa Re-Integratie-traject?

We kunnen o.a. het volgende inzetten:

  • Gesprekken met jou
  • Deelname aan onze groepsactiviteit (sport, sociale vaardigheidstraining)
  • Netwerk van activiteiten op gebied van sport of vrijwilligerswerk
  • Ondersteuning bij planning en taken scholing
  • Begeleiding en coaching in gesprekken met derden

Subrosa Modulaire Re-integratie is maatwerk.        
Het UWV Modulaire Re-integratietraject is altijd een traject op maat. Het traject zal voor iedereen verschillend zijn, wat voor de één werkt zal voor de ander niet werken. Het traject zal aangepast worden aan jouw vaardigheden en ervaring. Wat is realistisch en waar kunnen we versterken? Wat zal werken om jou weer te laten deelnemen aan de maatschappij en zo uiteindelijk weer aan een baan. Dat zal in ons advies komen te staan aan het UWV.

 

Wat houdt Werkfit maken in?

Het Werkfit maken-traject van Subrosa is een traject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; dit kan zijn doordat je een arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering ontvangt van het UWV. Bij het Werkfit maken-traject van Subrosa gaan we actief aan de slag om je vaardigheden op het gebied van werknemerschap te versterken, we gaan de arbeidsmarkt verkennen en zorgen dat je beter voorbereid bent op een nieuwe baan.

Dit kan op meerdere manieren b.v. door bedrijven te bezoeken, mee te lopen bij bedrijven en  door ervaring op te doen bij bedrijven via een werkervaringsplaats.

Uit welke onderdelen bestaat het UWV Subrosa Werkfit maken-traject?

We hebben vanuit Subrosa meerdere middelen beschikbaar om je werknemersvaardigheden te vergroten en zodoende ook je kansen op de arbeidsmarkt , met het uiteindelijke doel “een betaalde baan” te verwerven.

We kunnen o.a. het volgende inzetten:

  • Bezoek aan en voorlichting geven over passende werkplekken
  • Werkervaringsplekken
  • Beroepskeuzetesten
  • Werken als vrijwilliger
  • Afspraakbanen

Subrosa Werkfit maken is maatwerk.

Het UWV Werkfit maken-traject is altijd een traject op maat. Het traject zal voor iedereen verschillend zijn, wat voor de één werkt zal voor de ander niet werken. Het traject zal aangepast worden aan jouw vaardigheden en ervaring. Wat is realistisch en waar kunnen we versterken? Dat zal in het advies komen te staan. Wat zal werken om jou uiteindelijk aan een betaalde baan te helpen.

Onze producten

Nieuws, cases en referenties