WMO 18+

WMO 18+

Voor jongeren tussen 18 en 27 jaar kunnen we ondersteuning bieden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Bij ondersteuning van jongeren boven de 18 richten we ons op school/opleiding, werk of dagbesteding. Vaak is er een achterliggende oorzaak waarom de jongere problemen ervaart in deze gebieden. De vraag voor begeleiding komt vanuit gemeente, school, RMC, ouders of de jongere zelf.

Bij ondersteuning door Subrosa staat de jongere centraal. Waarom lukt school of werk niet? Hoe kunnen wij hierin helpen? We gaan samen op zoek naar wat het beste werkt; soms gaat dit met hele kleine stappen.
Kenmerkend in onze aanpak zijn onze laagdrempeligheid, naast de jongeren gaan staan en luisteren naar hun verhaal. Maar vooral ook er voor ze zijn door de tijd voor ze te nemen die ze nodig hebben.

In onze begeleiding gaan we naar de jongere toe, thuis of op school. We helpen met administratie, sollicitatie, financiƫn. Ook met planning van studie, overleg met school of de zoektocht naar een woning. We proberen de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de jongeren te versterken, indien nodig.
Als we merken dat er meer nodig is dan onze begeleiding schakelen we andere partijen in. Denk hierbij o.a. aan verslavingszorg, behandeling door psycholoog of psychiater, EMDR-therapie, schuldhulpverlening.

In de stad Groningen is sinds januari 2019 het Gebiedsondersteunend Netwerk (GON) in werking getreden. Als Subrosa zijn we hiervoor onderaannemer bij AtHomeFirst, Cosis en WerkPro.
Verder zijn we gecontracteerd Wmo-partner in Midden-Groningen, Westerkwartier en Noord-en Midden Drenthe.

Onze producten