Voortijdig Schoolverlaters (VSV)

Voortijdig Schoolverlaters (VSV)

Subrosa heeft een overeenkomst met RMC Groningen om begeleiding te bieden aan Voortijdig Schoolverlaters.

In korte intensieve trajecten van 3 of 6 maanden richten we ons op de door het RMC aangemelde jongeren die uitvallen op school om welke reden dan ook.

Samen met de jongere kijken we naar de problemen en belemmeringen die een goede schoolgang in de weg zitten. Ons doel is deze te verminderen of weg te nemen zodat terugkeer naar school weer een optie wordt. Of toeleiding naar werk, mocht dit aangewezen zijn.

Daarna(ast) ondersteunen we bij het vervolgen van school of opleiding.

Via coaching en begeleiding zetten we in op vergroting van de zelfredzaamheid, op contacten met de school en het netwerk van de jongeren. We overleggen intensief met de RMC-trajectbegeleider over de voortgang.

Als na afloop van het traject blijkt dat verdere ondersteuning wenselijk is zetten we de trajecten om in ondersteuning vanuit de Wmo.

Wanneer er behoefte is aan inzet van een externe partij (bijv VNN, een psycholoog ) dan gaan we samen op zoek en zorgen voor een goede overdracht.

 

 

 

Onze producten