School als wijk

School als wijk

School Als Wijk is een provinciale samenwerking van gemeenten en onderwijs waarbij de hulpverleners vanuit verschillende organisaties en met verschillende achtergronden op een mbo school te vinden zijn voor alle leerlingen en docenten. Subrosa levert een hulpverlener bij het Noorderpoort op de locatie Entree.

Het doel van School Als Wijk is om op een laagdrempelige manier problematiek bij jeugd voortijdig te signaleren en door te verwijzen naar de juiste hulpverlenende instantie in de regio van herkomst. Door deze aanpak kunnen problemen niet verder ontwikkelen bij de jongeren en wordt de jongere direct geholpen.

 

Onze producten