Modulaire re-integratiediensten – UWV re-integratietrajecten

Modulaire re-integratiediensten – UWV re-integratietrajecten

Subrosa Modulaire Re-integratie
Naast begeleiden en coachen van jongeren voert Subrosa het traject Modulaire Re-integratie uit voor het UWV. De nadruk bij deze trajecten ligt vooral op belemmeringen weghalen en deelname vergroten.

Wat houdt Modulaire Re-integratie in?
De Modulaire Re-integratie van Subrosa is een traject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; dit kan zijn doordat je een arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering ontvangt van het UWV. Bij dit re-integratietraject gaan we kijken waar je belemmeringen liggen om te werken, fysiek of psychisch. We kijken hoe ze te verkleinen met als doel je (weer) te activeren. We gaan je  maatschappelijke deelname vergroten, door te zoeken naar activiteiten buitenshuis. Of door scholing te zoeken en/of bij scholing te ondersteunen.

Uit welke onderdelen bestaat het UWV Subrosa Re-Integratie-traject?

We kunnen o.a. het volgende inzetten:

  • Gesprekken met jou
  • Deelname aan onze groepsactiviteit (sport, sociale vaardigheidstraining)
  • Netwerk van activiteiten op gebied van sport of vrijwilligerswerk
  • Ondersteuning bij planning en taken scholing
  • Begeleiding en coaching in gesprekken met derden

Subrosa Modulaire Re-integratie is maatwerk.        
Het UWV Modulaire Re-integratietraject is altijd een traject op maat. Het traject zal voor iedereen verschillend zijn, wat voor de één werkt zal voor de ander niet werken. Het traject zal aangepast worden aan jouw vaardigheden en ervaring. Wat is realistisch en waar kunnen we versterken? Wat zal werken om jou weer te laten deelnemen aan de maatschappij en zo uiteindelijk weer aan een baan. Dat zal in ons advies komen te staan aan het UWV.

 

Onze producten