Maatschappelijke bijdrage

Maatschappelijke bijdrage

Het project Maatschappelijke Bijdrage is ontwikkeld in samenwerking met het ISD Noordoost. Het project is ontwikkeld vanuit de gedachte dat wanneer je een bijstandsuitkering ontvangt van de sociale dienst,  je een maatschappelijke tegenprestatie moet leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Het project is ontwikkeld voor jongeren tot 27 jaar die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Door het verrichten van vrijwilligerswerk doen de jongeren werkritme op, en leren ze hoe het is om mee te draaien binnen een organisatie. De looptijd van het project is zes maanden. In deze zes maanden loopt de jongere twaalf uur per week mee bij een vrijwilligersorganisatie.

Subrosa helpt bij het vinden van een vrijwilligersplek en ondersteunt tijdens de hele periode van maatschappelijke bijdrage in de vorm van jobcoaching.

Ook bieden we voorafgaand aan de Maatschappelijke Bijdrage een groepstraining aan waarin de deelnemers hun kwaliteiten en interesses verkennen. Na acht bijeenkomsten hebben ze meer inzicht gekregen in zichzelf en  kunnen ze starten met hun vrijwilligerswerk.

Onze producten