Maatschappelijk bijdrage

Maatschappelijk bijdrage

Het project Maatschappelijke Bijdrage is ontwikkeld in samenwerking met het ISD Noordoost. Het project is ontwikkeld vanuit de gedachte dat wanneer je een bijstandsuitkering ontvangt van de sociale dienst, je een maatschappelijke tegenprestatie moet leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Het project is ontwikkeld voor jongeren tot 27 jaar die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Door het verrichten van vrijwilligerswerk doet de jongere werkritme op, en leert de jongere hoe het is mee te draaien binnen een organisatie. De looptijd van het project is zes maanden. In deze zes maanden loopt de jongere twaalf uur per week mee bij een vrijwilligersorganisatie.

Subrosa helpt en ondersteunt bij het vinden van een vrijwilligersplek en ondersteunt ten tijde van de maatschappelijke bijdrage in de vorm van jobcoaching.

Subrosa biedt voorafgaand aan de Maatschappelijke Bijdrage de groepstraining aan waarin de deelnemers hun kwaliteiten en interesses verkennen. Na acht bijeenkomsten hebben de deelnemers inzicht gekregen in zichzelf waarna ze starten met het verrichten van vrijwilligerswerk.

Onze producten