Jongeren uit de zijlijn

Jongeren uit de zijlijn

Subrosa richt zich met Jongeren uit de Zijlijn op de jongeren met zorg in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar. Het gaat om de jongeren die regelmatig in contact komen met hulpverleningsorganisaties en/of zij die opvallen binnen de gemeente, omdat ze overlast veroorzaken of omdat men zich zorgen maakt over het welbevinden van deze jongeren.

De aanmeldingen worden gedaan door de aangesloten sociale diensten. Ook kunnen jongeren via één van de netwerkpartners worden aangemeld. Dit gebeurt nadat er meerdere signalen van verschillende netwerkpartners zijn binnengekomen. Deze jongeren vertonen over het algemeen maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag (symptomen) waarachter een scala aan probleemgebieden ligt (oorzaken). Zelf hebben zij vaak geen overzicht over en inzicht in hun eigen problemen. Het ontbreken van dit probleembesef, in combinatie met een slecht toekomstperspectief, creëert een denkwijze van “het leven met de dag”.

Er is bij de doelgroep sprake van problemen op meerdere leefgebieden zoals; huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, dagbesteding en zingeving.

De aangesloten sociale diensten zijn: Werkplein Fivelingo en Werkplein Noord-Groningen.

Onze producten