Jongeren met Perspectief

Jongeren met Perspectief

Subrosa richt zich met Jongeren met Perspectief op jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar. Het gaat om jongeren die regelmatig in contact komen met hulpverleningsorganisaties en/of zij die opvallen binnen de gemeente.  Omdat ze overlast veroorzaken of omdat men zich zorgen maakt over hun welbevinden. Ze vertonen over het algemeen maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag (symptomen) waarachter een scala aan probleemgebieden ligt (oorzaken). De problemen uiten zich vaak op meerdere leefgebieden zoals; huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, dagbesteding en zingeving.

Zelf hebben zij vaak geen overzicht over en inzicht in hun eigen problemen. Het ontbreken van dit probleembesef, in combinatie met een slecht toekomstperspectief, creëert een denkwijze van “het leven met de dag”.

De aanmeldingen worden gedaan door de aangesloten sociale diensten. Ook kunnen jongeren via één van de netwerkpartners worden aangemeld. Dit gebeurt nadat er meerdere signalen van verschillende netwerkpartners zijn binnengekomen.

De aangesloten sociale diensten uit Het Hogeland zijn: Werkplein Fivelingo (voor de regio Appingedam, Delfzijl en Loppersum) en Werkplein Ability ( regio Winsum e.o).

Onze producten