Jeugdhulp

Jeugdhulp

Onze jeugdhulp richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar. Aanmeldingen komen vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin, scholen, JBNoord, Leger des Heils, huisarts of ouders zelf.

De vraag naar ondersteuning heeft primair vaak te maken met problemen op school; spijbelen, achterstand, schoolverzuim …
We gaan op zoek naar de oorzaken hiervan en proberen via onze begeleiding de jongere weer te leiden naar school of opleiding. Hierbij werken we nauw samen met ouders, verwijzers en scholen.

Uitgangspunt van onze aanpak is dat de jongere centraal staat. We kijken samen met hem/haar welke stappen we nemen en welke doelen we stellen. Gesprekken of afspraken vinden plaats bij de jongere thuis, op school of tijdens een activiteit met de jongere. Is het nodig ze van huis op te halen om ze naar school te brengen in geval van bijvoorbeeld angsten overwinnen, dan doen we dat. Laagdrempeligheid en voor ze klaar staan zijn onze sterke kanten. En ze de tijd geven die ze nodig hebben.

Als externe hulp nodig is, denk bijvoorbeeld aan verslavingsproblematiek of behandeling door een therapeut, dan schakelen we die in. Dit onder de deskundige begeleiding van onze gedragswetenschapper.

Subrosa is gecontracteerd jeugdhulpaanbieder in 2 noordelijke provincies. In Groningen zijn we contractpartner bij de RIGG en in Drenthe voor zowel Noord- en Midden Drenthe als 3 percelen van Drenthe Zuid (Emmen, Borger-Odoorn en Hoogeveen).

Onze producten