Jeugdhulp

Jeugdhulp

De jeugdhulp is er voor iedereen onder de 18 jaar.

De individuele begeleiding is ondersteuning gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld ter bevordering van de zelfredzaamheid.

De begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving van de jeugdige. De jeugdhulp kan in verschillende vormen plaatsvinden: begeleiding in het gezin en/of op school.

De jongerencoach werkt samen met de jeugdige aan doelen beschreven in een samen opgesteld plan van aanpak. De resultaten van de doelen worden samen met jeugdige/ouders geƫvalueerd. De begeleiding wordt ingezet in nauwe samenwerking en in afstemming met ouders, wettelijk verwijzer en andere directe betrokkenen.
In overleg met de consulent van de gemeente wordt de inzet op de jongere bepaald. Deze kan variƫren van 3 tot 8 uur per week.

Subrosa mag sinds 2018 een aantal producten voor het RIGG zelfstandig uitvoeren in het kader van de jeugdhulp. Het betreft de volgende producten:

45A04: Individuele begeleiding basis
45A53: Individuele begeleiding specialistisch
50G26: Specifieke doelgroepen 3 (Behoud van en Toeleiding tot onderwijsdeelname)

Mocht er een verwijzing plaatsvinden, dan heeft de verwijzer een AGB-code van de organisatie nodig. De AGB-code van Subrosa is: 98102285

Naast de individuele producten mag Subrosa ook groepsproducten uitvoeren. Zie voor meer informatie over deze producten bij Groepsaanpak.

Onze producten