Groepsaanpak

Groepsaanpak

Het ontdekken van wat je echt wilt, wat er bij je past, wat je daarvoor nodig hebt is waar de groepsaanpak in voorziet.

Bij de groepsaanpak komen 8 deelnemers bij elkaar. Onder begeleiding van een coach gaan ze met elkaar en met de hulp van elkaar op zoek naar hun kwaliteiten, drijfveren, doelen, en  motivatie. Omdat bij de groepsaanpak de deelnemers elkaar ondersteunen is er veel aandacht voor communicatievaardigheden. Denk hierbij aan vragen stellen, luisteren en feedback geven. Deze vaardigheden komen in een later stadium weer van pas bij intake en /of sollicitatiegesprekken.

De aanpak bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. Elke bijeenkomst bestaat uit een startoefening, theoretische achtergrond over een coachthema en een praktische opdracht. Bij twee bijeenkomsten wordt gewerkt met de intervisiemethode. Hierbij ondersteunen jongeren elkaar door met elkaar in gesprek te gaan volgens een vastgestelde structuur. Aan het einde van het programma ontvangen de deelnemers een map met alle informatie en de door henzelf gemaakte opdrachten.

Subrosa voert de groepsaanpak uit voor verschillende doelgroepen. Voor jongeren zonder startkwalificatie, voor jongeren met scholingsplicht, voor werkzoekenden.

Iedereen kan meedoen, ongeacht intellectuele of sociale achtergrond. Het is een misvatting dat alleen hoger opgeleide mensen kunnen reflecteren.

 

 

Onze producten