Gezond leven

Gezond leven

Gezond leven bestaat uit vele facetten. We weten uit onderzoek dat mensen gelukkiger zijn wanneer het lukt om gezond te leven. Ook weten we dat dat niet een eenvoudige opgave is. Dat geldt voor iedereen  maar wanneer je jong bent en er sprake is van overgewicht geldt in het bijzonder!

Subrosa verzorgt vanaf september 2017 het coachingsprogramma.

Jong  Zijn,  Gezond Leven  en Bewegen
Het is een groepsprogramma voor 6-8 jongeren wat door drie coaches wordt begeleid:

Een mentale coach die zich vooral richt op een stuk persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Hierin worden patronen duidelijk en ook krijgen de jongeren zicht op hun eigen mogelijkheden om verandering aan te brengen in hun gedrag.

Een voedingscoach die de jongeren informatie verschaft over gezond eten. Zij zal ook individuele gesprekken voeren om samen met de jongeren hun eigen situatie en eetgewoontes in kaart te brengen.

Een bewegingscoach die met de groep gaat bewegen en verschillende sporten gaat aanreiken zodat de jongeren ervaren wat bij hun persoonlijke behoefte en mogelijkheden aansluit.

Uitgangsgedachte van het programma is empowerment. Uiteindelijk weet ieder mens, en ook een jong mens zelf het beste waar de oplossingsrichting ligt.

Wel kan een ieder daar steun bij gebruiken. Steun om jezelf beter te leren kennen, steun om meer te weten over voeding en de effecten ervan en steun om te leren bewegen en er plezier bij te beleven.

Ook geloven wij in het effect van samen doen en elkaar kunnen ondersteunen. Wanneer je mensen ontmoet met gelijke vraagstukken kun je van elkaar leren en iets voor de ander  betekenen.

Elke jongere heeft de wens zich te ontwikkelen!

Concreet:
Hoe ziet het programma er uit:

  • 8 Bijeenkomsten van 3 uur.
  • Anderhalf uur coaching op persoonlijke ontwikkeling en voedingsadvies
  • Een uur sport.

6-8 jongeren, enige gelijkheid in leeftijd.

Onze producten