Over Subrosa

Over Subrosa

Subrosa is opgericht door Roel Delies. Vanuit zijn werkzaamheden bij o.a. De Aaborg, Helperhaven en Jeugdzorg Groningen waarin hij gewerkt heeft met moeilijk opvoedbare en multiproblem jongeren is hij in 1995 begonnen met Subrosa. In eerste instantie heeft Subrosa zich voornamelijk gericht op voor tijdig schoolverlaters maar door de jaren heen is dat steeds meer richting jongeren in achterstandssituaties gegaan.

Medewerkers van Subrosa BV houden zich dagelijks bezig met het helpen van jongeren in meervoudige achterstand situaties en daar waar mogelijk toe te leiden naar een startkwalificatie. Dit doen ze op een professionele en zo prettig mogelijke manier. Ze hebben de vereiste diploma’s en de gewenste ervaring. Ze zijn proactief en ze worden vertrouwd door klant en deelnemer.

Daarnaast zijn de medewerkers van Subrosa BV altijd op zoek naar verbetering van de producten van de organisatie. De wereld verandert en de jeugd verandert mee. Subrosa BV probeert deze veranderingen voor te zijn door op een nuchtere no-nonsense manier te kijken naar deze veranderingen. Waar nodig worden de producten en diensten aangepast of worden er nieuwe ontwikkeld.

“Jongeren kunnen hun verhaal kwijt en krijgen veel aandacht.”

Proactief en outreachend handelen
Om dit te bereiken zoeken we de jongeren proactief, thuis op en benaderen we actief ons netwerk van hulpverlening- en onderwijsinstellingen. Een goede samenwerking is, volgens ons, een noodzakelijke voorwaarde voor succes; zowel jongeren, als opdrachtgevers, moeten altijd op de hoogte zijn van de status van het traject.

Kennis van zaken
De medewerkers van Subrosa BV hebben zich gespecialiseerd in het coachen, motiveren, trainen en begeleiden van jongeren. Verder hebben ze veel kennis van werk en scholingsmogelijkheden. Om op iedere situatie in te kunnen spelen, is goede kennis van scholingsmogelijkheden, de sociale kaart, de arbeidsmarkt en de mentaliteit van de regio’s waarin we werkzaam zijn, de basis voor succes.

Vertrouwen
Vertrouwen is de derde pijler van Subrosa BV. Subrosa betekent in het Latijn ‘onder de roos’, wat staat voor ‘in vertrouwen’.

De ervaring heeft ons geleerd dat er bij het creëren van onderling vertrouwen en bij het benadrukken van kansen perspectief ontstaat. Bij alles wat we doen staat het belang van de jongere voorop en dat werpt zijn vruchten af.

Onze medewerkers

Corry Swart
Deinst voor geen enkel obstakel terug, is enorm accuraat in handelen en vindt voor elke situatie een uitweg en zo nodig een samenwerkingspartner.
Geran Keijser
Is sterk in het 1 op 1 oefenen en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, samen voorbereiden zodat de jongere zelf kan handelen, dat is empowerment.
Mark-Peter Hof
Onderscheidt zich door daadkrachtig, energiek en prestatiegericht handelen en benadert zonder schroom de jongere en zijn omgeving.
Roel Delies
Excelleert in het contact leggen met de jongeren met de grootste maatschappelijke afstand, benadert de problematiek integraal en benut alle betrokken partijen.

Onze producten

Nieuws, cases en referenties