Over Subrosa

Over Subrosa

Subrosa is opgericht door Roel Delies. Vanuit zijn werkzaamheden bij o.a. De Aaborg, Helperhaven en Jeugdzorg Groningen waarin hij gewerkt heeft met moeilijk opvoedbare en multiproblem jongeren is hij in 1993 begonnen met Subrosa. In eerste instantie heeft Subrosa zich voornamelijk gericht op voortijdig schoolverlaters maar door de jaren heen is dat steeds meer richting jongeren in achterstandssituaties gegaan.

Medewerkers van Subrosa houden zich dagelijks bezig met het helpen van jongeren in meervoudige achterstandsituaties en daar waar mogelijk toe te leiden naar een startkwalificatie. Dit doen ze op een professionele en zo prettig mogelijke manier. Ze hebben de vereiste diploma’s en de gewenste ervaring. Ze zijn proactief en ze worden vertrouwd door klant en deelnemer.

Daarnaast zijn de medewerkers van Subrosa altijd op zoek naar verbetering van de producten van de organisatie. De wereld verandert en de jeugd verandert mee. Subrosa probeert deze veranderingen voor te zijn door op een nuchtere no-nonsense manier te kijken naar deze veranderingen. Waar nodig worden de producten en diensten aangepast of worden er nieuwe ontwikkeld.

“Jongeren kunnen hun verhaal kwijt en krijgen veel aandacht.”

Proactief en outreachend handelen
Om dit te bereiken zoeken we de jongeren proactief thuis op en benaderen we actief ons netwerk van hulpverlenings- en onderwijsinstellingen. Een goede samenwerking is, volgens ons, een noodzakelijke voorwaarde voor succes; zowel jongeren, als opdrachtgevers, moeten altijd op de hoogte zijn van de status van het traject.

Kennis van zaken
De medewerkers van Subrosa hebben zich gespecialiseerd in het coachen, motiveren, trainen en begeleiden van jongeren. Verder hebben ze veel kennis van werk- en scholingsmogelijkheden. Om op iedere situatie in te kunnen spelen, is goede kennis van scholingsmogelijkheden, de sociale kaart, de arbeidsmarkt en de mentaliteit van de regio’s waarin we werkzaam zijn, de basis voor succes.

Vertrouwen
Vertrouwen is de derde pijler van Subrosa. Subrosa betekent in het Latijn ‘onder de roos’, wat staat voor ‘in vertrouwen’.

De ervaring heeft ons geleerd dat er bij het creëren van onderling vertrouwen en bij het benadrukken van kansen perspectief ontstaat. Bij alles wat we doen staat het belang van de jongere voorop en dat werpt zijn vruchten af.

Onze medewerkers

Roel Delies
Is eigenaar directeur. Excelleert in het contact leggen met de jongeren met de grootste maatschappelijke afstand, benadert de problematiek integraal en benut alle betrokken partijen.
Richard Akkerman
Gespecialiseerd in de aanpak van verslavingsproblematiek door zijn werk bij de VNN. Kan snel in kaart brengen wat er speelt en vindt makkelijk aansluiting bij de jongeren om hier iets mee te doen.
Melissa Nap
Haar laagdrempelige benadering en open houding hebben een positief effect op het in contact komen met jongeren. Door haar gedrevenheid, ervaring en kundige blik kan ze goed de problematiek van de jongeren duiden en perspectief bieden om hier aan te werken.
Liesbet Montebovi
Is eerste contactpunt op kantoor. Ze heeft de dagelijkse leiding, beheert de kwaliteit, de aanmeldingen en de administratie.
Habo Nimer
Is sportief. Weet de jongeren in beweging te krijgen via o.a. kickboksen en training.
Geran Keijser
Weet op geheel eigen wijze aansluiting te vinden bij de jongeren. Hierbij staat centraal wie ze zíjn, niet wat ze dóen. Via bevlogenheid en daadkracht weet hij ze te raken en te motiveren om stappen te zetten.
Corry Swart
Benadert de jongeren onbevooroordeeld. Door ze in hun eigen waarde te laten, naast ze te blijven staan en er voor ze te zijn, krijgt ze veel vertrouwen. Haar open houding, doortastendheid en creativiteit hebben menigeen in beweging weten te krijgen.
Albert Koers
Is al meer dan 20 jaar hulpverlener (jongerenwerk, volwassenen, groepsaanpak). Door zijn uitnodigende houding geraakt hij makkelijk in gesprek met jongeren. Zijn methodisch handelen heeft al menigeen in beweging gebracht.

Onze producten

Nieuws, cases en referenties