Over Subrosa

Over Subrosa

Subrosa is opgericht door Roel Delies. Vanuit zijn werkzaamheden bij o.a. De Aaborg, Helperhaven en Jeugdzorg Groningen waarin hij gewerkt heeft met moeilijk opvoedbare en multiproblem jongeren is hij in 1995 begonnen met Subrosa. In eerste instantie heeft Subrosa zich voornamelijk gericht op voortijdig schoolverlaters maar door de jaren heen is dat steeds meer richting jongeren in achterstandssituaties gegaan.

Medewerkers van Subrosa houden zich dagelijks bezig met het helpen van jongeren in meervoudige achterstandsituaties en daar waar mogelijk toe te leiden naar een startkwalificatie. Dit doen ze op een professionele en zo prettig mogelijke manier. Ze hebben de vereiste diploma’s en de gewenste ervaring. Ze zijn proactief en ze worden vertrouwd door klant en deelnemer.

Daarnaast zijn de medewerkers van Subrosa altijd op zoek naar verbetering van de producten van de organisatie. De wereld verandert en de jeugd verandert mee. Subrosa probeert deze veranderingen voor te zijn door op een nuchtere no-nonsense manier te kijken naar deze veranderingen. Waar nodig worden de producten en diensten aangepast of worden er nieuwe ontwikkeld.

“Jongeren kunnen hun verhaal kwijt en krijgen veel aandacht.”

Proactief en outreachend handelen
Om dit te bereiken zoeken we de jongeren proactief thuis op en benaderen we actief ons netwerk van hulpverlenings- en onderwijsinstellingen. Een goede samenwerking is, volgens ons, een noodzakelijke voorwaarde voor succes; zowel jongeren, als opdrachtgevers, moeten altijd op de hoogte zijn van de status van het traject.

Kennis van zaken
De medewerkers van Subrosa hebben zich gespecialiseerd in het coachen, motiveren, trainen en begeleiden van jongeren. Verder hebben ze veel kennis van werk- en scholingsmogelijkheden. Om op iedere situatie in te kunnen spelen, is goede kennis van scholingsmogelijkheden, de sociale kaart, de arbeidsmarkt en de mentaliteit van de regio’s waarin we werkzaam zijn, de basis voor succes.

Vertrouwen
Vertrouwen is de derde pijler van Subrosa. Subrosa betekent in het Latijn ‘onder de roos’, wat staat voor ‘in vertrouwen’.

De ervaring heeft ons geleerd dat er bij het creëren van onderling vertrouwen en bij het benadrukken van kansen perspectief ontstaat. Bij alles wat we doen staat het belang van de jongere voorop en dat werpt zijn vruchten af.

Onze medewerkers

Betty Timmermans
Heeft jarenlange ervaring met jongeren in de rebound/tussenvoorziening in Noordoost Groningen. Geeft jongeren vertrouwen. Begeleidt hen met een open houding en een optimistische kijk op het leven richting zelfstandigheid.
Corry Swart
Corry benadert de jongeren onbevooroordeeld. Door ze in hun eigen waarde te laten , naast ze te blijven staan en er voor ze te zijn, krijgt ze veel vertrouwen van de jongeren. Haar open houding, doortastendheid, en creativiteit hebben menigeen in beweging weten te krijgen.
Geran Keijser
Geran weet op geheel eigen wijze aansluiting te vinden bij de jongeren. Hierbij staat centraal wie ze zíjn, niet wat ze dóen. Via bevlogenheid en daadkracht weet hij ze te raken en te motiveren om stappen te zetten. Zijn geduld, laagdrempeligheid, positieve ingesteldheid en standvastigheid worden door jongeren zeer gewaardeerd.
Liesbet Montebovi
Liesbet verzorgt de administratie, beheert de kwaliteit en is eerste contactpunt op kantoor.
Roel Delies
Excelleert in het contact leggen met de jongeren met de grootste maatschappelijke afstand, benadert de problematiek integraal en benut alle betrokken partijen.

Onze producten

Nieuws, cases en referenties