In- en uitsluitingscriteria

In- en uitsluitingscriteria

Subrosa werkt uitsluitend op basis van verwijzing. Grotendeels wordt de selectie bepaald door de verwijzer. Zij verwijzen naar een van onze producten die duidelijk omschreven zijn. Desalniettemin zijn de trajectbegeleiders tijdens de intake alert op de aard en omvang van de situatie en behoefte.

Voor Subrosa gelden de volgende in- en uitsluitcriteria.

Insluitingscriteria
De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij Subrosa BV:

• Alle jongeren tussen de 12 en 27 jaar met een begeleidingswens.
• Alle jongeren tussen de 12 en 27 jaar waarbij een ambulante vorm van hulpverlening gewenst is.
• Jongeren die in staat zijn te reflecteren op hun gedrag en handelen.
• Jongeren die een scholing- of arbeidswens en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Algemene Uitsluitingscriteria
Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben  zijn cliënten waar sprake is van:

• Ernstige crisis (in de woonsituatie) door psychische ziekte, overmatig agressie of ernstige verslavingsproblematiek. Bij deze situaties is een andere interventie meer op zijn plek. Denk dan aan crisisopname of verslavingshulpverlening.

Onze producten

Nieuws, cases en referenties