Gunning Wmo en Jeugdwet Westerkwartier

Gunning Wmo en Jeugdwet Westerkwartier

vrijdag 20 mei 2022

Subrosa heeft mee gedaan aan de Open House procedure Wmo en Jeugdwet van het Westerkwartier.

Wij hebben bericht ontvangen dat onze inschrijving is goedgekeurd.

Dit betekent dat we vanuit de Wmo 2015 Individuele Begeleiding Basis en Intensief mogen blijven leveren voor de periode 2022-2025.

Voor de Jeugdwet mogen we de Individuele Begeleiding Basis en de Groepsbegeleiding basis blijven uitvoeren zoals in de Open House omschreven.

Onze gunningen Specialistische Begeleiding Individueel en Groep zoals die in de RIGG Open House procedure werden toegekend lopen nog steeds tot en met 2027.

''Ze weten goed een vertrouwensrelatie op te bouwen met een jeugdige en onderhouden korte lijntjes met ouders, de school, eventuele andere hulpverleners en de gemeente als opdrachtgever. Middels het stellen en bijstellen van doelen weten ze kwetsbare jeugdigen te begeleiden richting een toekomst met perspectief!''

Sherief Muktar
Consulent Jeugd CJG Westerkwartier

"Subrosa is zich ervan bewust dat ze opereren in een breder veld en onderhouden contact met betrokkenen rondom jongeren, waaronder de ouders."

Gerald Bonsema
leerplichtambtenaar gemeente Oldambt

Onze producten