UWV – Raamovereenkomst Re-integratiediensten

UWV – Raamovereenkomst Re-integratiediensten

maandag 23 augustus 2021

Subrosa heeft een raamovereenkomst met het UWV vanuit hun Inkoopkader Re-integratiediensten.

Dit mogen wij leveren:

 1. De ‘Modulaire Re-integratiediensten’. Dit perceel bestaat uit 3 re-integratiediensten: 
  • ‘Participatie interventie’. Deze dienst is gericht op het activeren van de klant. Hierdoor kan hij zoveel mogelijk zelf de leiding nemen en deel gaan nemen aan een sociaal netwerk buitenshuis. (Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.) 
  • ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’. Deze dienst is gericht op het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid van de klant in relatie tot werk. (Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.) 
  • ‘Begeleiding bij scholing’. Deze dienst is voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen. 
 2. De dienst ‘Werkfit maken’. Deze dienst is voor klanten die nog niet kunnen werken en helpt de klant om geschikt te worden voor: 
  • het werk; 
  • het volgen van een noodzakelijke opleiding. 

Met deze raamovereenkomst kunnen wij onze kennis en expertise die we reeds leveren aan hulpvragen vanuit sociale diensten en Wmo, nu ook inzetten voor het UWV. De arbeidsdeskundigen van het UWV uit Groningen en Drenthe kunnen ons inschakelen bij hun zoektocht naar re-integratiebegeleiding voor hun klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, WIA, Wajong) of Ziektewet-uitkering. Heeft de klant een WW-uitkering en een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan valt hij onder het re-integratiebudget AG.

"Jongeren kunnen hun verhaal kwijt en krijgen veel aandacht"

Mienke Doddema
Casemanager bij de Gemeente Menterwolde

''Ze weten goed een vertrouwensrelatie op te bouwen met een jeugdige en onderhouden korte lijntjes met ouders, de school, eventuele andere hulpverleners en de gemeente als opdrachtgever. Middels het stellen en bijstellen van doelen weten ze kwetsbare jeugdigen te begeleiden richting een toekomst met perspectief!''

Sherief Muktar
Consulent Jeugd CJG Westerkwartier

Onze producten