Gunning NMD Ambulante Begeleiding Jeugd en Wmo toegekend!

Gunning NMD Ambulante Begeleiding Jeugd en Wmo toegekend!

vrijdag 24 april 2020

Vandaag ontvingen wij het bericht dat wij de definitieve gunning hebben ontvangen om Ambulante Begeleiding Jeugdwet en Wmo te (blijven) bieden in Noord- en Midden Drenthe, voor de periode 2020-2025.

 

"Subrosa is zich ervan bewust dat ze opereren in een breder veld en onderhouden contact met betrokkenen rondom jongeren, waaronder de ouders."

Gerald Bonsema
leerplichtambtenaar gemeente Oldambt

Onze producten