Wmo en Stichting GoedGeregeld

Wmo en Stichting GoedGeregeld

maandag 2 december 2019

Vandaag hebben we onze overeenkomst getekend als onderaannemer van Stichting GoedGeregeld.

Stichting GoedGeregeld is gecontracteerd partner Wmo van het Ommelander Samenwerkingsmodel.

Door ondertekening van deze overeenkomst is ons werkgebied voor Wmo-trajecten uitgebreid tot de hele provincie Groningen.

Wij zijn Marlies en Erna dankbaar dat zij dit mogelijk hebben gemaakt ! (www.stichtinggoedgeregeld.nl)

 

 

 

"Subrosa is zich ervan bewust dat ze opereren in een breder veld en onderhouden contact met betrokkenen rondom jongeren, waaronder de ouders."

Gerald Bonsema
leerplichtambtenaar gemeente Oldambt

Onze producten