Tevredenheidsonderzoek Samenwerkingsrelaties

Tevredenheidsonderzoek Samenwerkingsrelaties

vrijdag 8 november 2019

In oktober 2019 hebben wij een onderzoek gehouden onder onze samenwerkingsrelaties. Verwijzers, indicatiestellers, mentoren van jongeren, contacten uit het werkveld, hebben we gevraagd naar hoe zij ons ervaren. Wat vinden ze van onze aanpak en ons professioneel handelen? Hoe ervaren ze de bereikbaarheid van en de communicatie en het overleg met Subrosa? Wat zijn onze sterke kanten en wat kunnen we verbeteren?

De resultaten waren positief! We krijgen mooie beoordelingen. Onze aanpak van dicht bij de jongere te staan en ze de tijd geven wordt zeer gewaardeerd. De opmerkingen en aanbevelingen die ons werden gegeven nemen we mee in onze eigen reflectie over en evaluatie van onze werkwijze.

Bent u geïnteresseerd in het onderzoek, dan kunt u de resultaten ervan via onderstaande link inzien.

Klik hier voor het onderzoek

"Subrosa is zich ervan bewust dat ze opereren in een breder veld en onderhouden contact met betrokkenen rondom jongeren, waaronder de ouders."

Gerald Bonsema
leerplichtambtenaar gemeente Oldambt

Onze producten