Jongeren kunnen hun verhaal kwijt en krijgen veel aandacht

Jongeren kunnen hun verhaal kwijt en krijgen veel aandacht

woensdag 20 september 2017

"Subrosa is zich ervan bewust dat ze opereren in een breder veld en onderhouden contact met betrokkenen rondom jongeren, waaronder de ouders."

Gerald Bonsema
leerplichtambtenaar gemeente Oldambt

Onze producten