Wij zijn Subrosa: Wij zetten ons in voor een beter toekomstperspectief voor alle jeugd en jongeren.

Drie pijlers:

Meer lezen

‘Pro-actief & outreachtend.’ Om dit te bereiken zoeken we de jongeren proactief, thuis op en benaderen we actief ons netwerk van hulpverlenings- en onderwijsinstellingen. Een goede samenwerking is, volgens ons, een noodzakelijke voorwaarde voor succes.

‘Kennis van zaken.’ Om op iedere situatie in te kunnen spelen, is goede kennis van scholingsmogelijkheden, de sociale kaart, de arbeidsmarkt en de mentaliteit van de regio’s waarin we werkzaam zijn, de basis voor succes.

‘Vertrouwen.’ De ervaring heeft ons geleerd dat er bij het creëren van onderling vertrouwen en bij het benadrukken van kansen perspectief ontstaat. Bij alles wat we doen staat het belang van de jongere voorop en dat werpt zijn vruchten af.

Onze producten

Nieuws, cases en referenties

''Ze weten goed een vertrouwensrelatie op te bouwen met een jeugdige en onderhouden korte lijntjes met ouders, de school, eventuele andere hulpverleners en de gemeente als opdrachtgever. Middels het stellen en bijstellen van doelen weten ze kwetsbare jeugdigen te begeleiden richting een toekomst met perspectief!''

Sherief Muktar
Consulent Jeugd CJG Westerkwartier